Kiedy należy wykonać sprawdzenie (legalizację) tachografu cyfrowego?

 

- przynajmniej raz w okresie dwóch lat od ostatniego sprawdzenia

- po każdej naprawie urządzenia

- po jakiejkolwiek zmianie współczynnika charakterystycznego pojazdu

- po zmianie obwodu tocznego opon

- przy zmianie numeru rejestracyjnego (VRN)

- gdy czas UTC wskazywany przez urządzenie różni się od czasu UTC o więcej niż 20 min.

- po pierwszej instalacji w pojeździe